Olika former av parterapi

 

8073630-young-couple-hugging-at-psychologist-office

Det finns olika metoder för parterapi och det är viktigt att man väljer en som passar båda, känner inte båda sig bekväm med terapiformen sjunker effektiviteten drastiskt.

Relationscoachning

Här tar en utbildad coach emot för samtal både kring nutida och framtida situationer. Detta handlar inte så mycket om diagnos och rådgivning som att fokusera på lösningar och möjligheter. Detta räknas därför inte som en traditionell form av psykoterapi. 45 minuter till en timme är genomsnittet för en session och ibland räcker det med bara en session för att lösa en mindre fråga.

KTB

Kognitiv Beteendeterapi, detta är en vanlig form av psykoterapi idag, den fokuserar på hur människors tankar, beteenden och känslor påverkar varandra. I parterapi försöker man lära ut nya sätt att förhålla sig till både sig själv och sin partner. 75 minuter per gång är ganska standard och fem mötestillfällen är ofta tillräckligt.

IBCT

Integrative Behaviour Couples Therapy är en variation av KTB där man lär sig acceptera saker som de är utan att döma. Det är en grundlig beteendeanalys som man gör tillsammans  för att kartlägga problemen i förhållandet, hur de uppstår och hålls vid liv. Tiden kan variera stort mellan olika terapeuter, och antalet sessioner varierar beroende på problematiken.

EFT

Emotionellt Fokuserad Parterapi, här jobbar man utifrån vad är känt som ”samspelsmönstret”, det handlar om att man förväntar sig vissa saker från sin partner och hur man reagerar när detta uteblir. EFT handlar om att lära sig se och förstå de mönster man har i sin relation och inse att dessa är problemet och inte sin partner. 75 minuter per tillfälle är vanligt även här och det tar normalt sett mellan 8-12 sessioner.